Jazdecký klub EQUIDA
S porozumením a s láskou ku koňom

Že mi je môj kôň najmilší hovoríš ty, človeče, že je hriech?

Kôň mi zostal v búrke verný, človek ani vo vetre. 

Kone nám ukazujú kto sme sú naším zrkadlom!

Máte problém so svojim koňom?  

Skúste nahliadnuť do svojej duše tam nájdete odpoveď.